อาหารเสริมพืช ทรานส์ฟอร์ม Transform สูตร 1-2

ทรานส์ฟอร์ม ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยทางใบ เสริมด้วย ไคโตซาน

ทรานส์ฟอร์มสูตร 1,2  

อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้น

นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีของการเกษตร ที่ส่งถึงระดับเซลล์

กระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์อย่างเต็มที่ สุดยอดของการเพิ่มผลผลิตพืช ด้วยสารชีวภาพพอลิเมอร์ (Biotic polymer) ที่สกัดจากธรรมชาติและไคโตซาน ในทรานส์ฟอร์ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่พบมากในเปลือกของสัตว์จำพวกกุ้ง ปู

ไคโตซาน เป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่มีพิษตกค้าง ปราศจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ และที่สำคัญไม่ทำลายระบบนิเวศน์ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เพาะปลูก เรือกสวน ไร่นา

จึงทำให้การกลายพันธ์ของศัตรูพืชต่างๆลดลง ส่งผลให้ความต้านทานของเชื้อโรค แมลง และวัชพืชต่างๆต่อพืชลดลงด้วย ทรานส์ฟอร์ม จึงสามารถช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชลงได้ แถมยังช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่ชาวไร่ ชาวสวนอีกด้วย

สูตร1  นาโนเอ็นไซม์ 

มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ นาโน เอ็นไซม์ (Nano enzyme) คุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอาหารเสริมพืชที่สามารถดูดซึมนำเอาไปใช้ได้ในทันที เคลื่อนตัวได้เร็วและออกฤทธิ์เข้าสู่ระบบเซลล์พืชได้ง่าย

เนื่องจากมีอนุภาคที่เล็กมากระดับนาโน ทำให้พืชตื่นตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง เห็นผลเร็วและแรงกว่าเดิมในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างภูมิต้านทาน และช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืช

คุณประโยชน์ที่พืชได้รับ

1. ช่วยกระตุ้นให้พืชสามารถกินอาหารได้มากขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

2. กระตุ้นให้พืชผลิตสารไคติเนสได้มากขึ้น จึงทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรค ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน

3. ไคโตซานช่วยให้พืชมีความแข็งแรง ทนทานต่อการรบกวนของแมลงศัตรูพืช

4. กระตุ้นให้เซลล์บริเวณรากพืช สร้างรากฝอยที่ยาวและแข็งแรง จึงสามารถดูดสารอาหารได้ลึกและปริมาณมากขึ้น

5. ช่วยปรับดินให้ร่วนซุย และยังสามารถปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมอีกด้วย

6. ไม่ต้องใช้สารจับใบ หรือ Sticker spreaderต่างๆ

7.นาโน เอ็นไซม์ ปราศจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัย 100% และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

8. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชไร่ต่างๆ

ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Transform สูตร 1 

 • ดอกเยอะ ลูกดก ผลโต ใบเขียว
 • ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ต้านทานโรค แมลงได้มากขึ้น
 • ลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกร
 • แมลงศัตรูพืชรบกวนน้อยลง
 • ปลอดสารพิษ จึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารพอลิเมอร์ชีวภาพกับการเกษตร

 • ความสามารถในการยับยั้งและสร้างภูมิต้านทานโรค เนื่องจาก ไคโตซาน มีสมบัติในการออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้น (elicitor) ต่อพืช จึงทำให้สามารถกระตุ้นระบบป้องกัน

เสริมสร้างระบบภูมิต้านทานในพืช โดยพืชจะผลิตเอนไซม์และสารเคมีเพื่อป้องกันตนเองออกมา จึงลดโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชจำพวก แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราบางชนิด

 • ความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช จะสังเกตเห็นได้ว่าพืชที่มีการใช้ไคโตซานอย่างสม่ำเสมอ พืชจะสามารถป้องกันตัวเองจากการทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่า

เพราะไคโตซานจะไปกระตุ้นให้มีการผลิตสารลิกนินและแทนนินในชั้นผนังเซลล์ของพืชมากขึ้น โดยสังเกตได้ว่ามีแวกซ์เคลือบที่ผิวใบพืช

นอกจากนี้การใช้ไคโตซานยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน โดยไคโตซานสามารถส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ เช่น เชื้อ Actiomycetes sp. , Trichoderma spp. 

จึงช่วยลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อ ( Furarium ) Phythophthora spp. ลงได้

ปุ๋ยน้ำ สูตรพิเศษ ช่วยให้พืชแข็งแรงและผลผลิตดี มีไคโตซาน

สูตร2 ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำ

1. เป็นปุ๋ยน้ำทางใบ เสริมธาตุอาหารให้กับพืช กระตุ้นให้พืชทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที

2. อยู่ในรูปคีเลต (Chelate) จึงช่วยป้องการไม่ให้สารที่ใช้ในการฉีดพ่นแต่ละตัวทำปฏิกิริยากันเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการละลายน้ำ สารอาหารคงอยู่ได้นาน ทั้งยังไม่เป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อหรือรากพืช

ส่วนประกอบธาตุอาหารรองในทรานส์ฟอร์ม

 • แมกนีเซียม (ในรูป Mgo)    0.76% แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบหลกัของคลอโรฟิลล์ ช่วยในการสังเคราะห์แสงของ และสร้างพลังงาน

ปริมาณธาตุอาหารเสริม

 • เหล็ก (Fe)  0.054% เหล็กเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการหายใจและการสังเคราะห์แสง จึงช่วยพืชสามารถปรุงอาหารและนำพลังงานมาใช้ได้มากขึ้น
 • สังกะสี (Zn)  0.49%    ช่วยในการแตกตา ดอก และยอด ช่วยให้พืชทนทานต่ออาการหนาว และสภาพอากาศที่รุนแรง
 • แมงกานีส (Mn)   0.26% กระตุ้นการแตกตัวของน้ำในขบวนการสังเคราะห์แสง
 • โบรอน (B)  0.17%   โบรอนมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นในการแบ่งเซลล์ของพืช ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาล และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของละอองเกสรทำให้ติดผลดียิ่งขึ้น
 • โมลิบดินั่ม (Mo)  0.003%  เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ Nitrogenase ที่ใช้ในขบวนการเมทาโบไลซ์ไนเตรท จึงช่วยให้พืชสามารถนำไนเตรทไปใช้ได้มากขึ้น เพิ่มความแข็งแรงแก่ต้นและใบของพืช
 • ทองแดง (Cu)  0.04%

 คุณสมบัติของทรานส์ฟอร์ม สูตร2

1. เป็นอาหารเสริมพืช ฉีดพ่นทางใบ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้น

2. อยู่ในรูปของคีเลต จึงช่วยป้องกันไม่ให้ธาตุอาหารแต่ละตัวทำปฏิกิริยากันเอง ลดการสูญเสียสารอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหาร ละลายน้ำได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อพืช

3. เสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยในการสะสมอาหาร ลดปัญหาดอกร่วง ผลร่วง

4. ปราศจากสารพิษตกค้าง จึงปลอดภัยต่อผุ้ใช้และสิ่งแวดล้อม

5. สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ

ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Transform สูตร 2 

 • พืชดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว
 • กักเก็บอาหารได้ดีขึ้น
 • ดอกเยอะ ลูกดก ผลโต ใบเขียว หัวใหญ่
 • ต้นสมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มผลผลิตดี

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

Q :  ผลิตภัณฑ์ Transform ทั้ง 2 สูตรจำเป็นต้องใช้คู่กันหรือไม่?

เพิ่มผลผลิตให้กับพืชผักผลไม้ ด้วยปุ๋ยน้ำคุณภาพเยี่ยม Transform

เพื่อประสิทธิภาพที่ชัดเจนที่สุดควรใช้คู่กันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ Transform สูตร 1 จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้พืช เพื่อพืชพร้อมรับอาหารอย่างเต็มที่

และผลิตภัณฑ์ Transform สูตร 2 จะเข้าไปเติมแร่ธาตุสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน การทำงานควบคู่กันจะส่งผลดีต่อพืชมากที่สุด

Q : ในการใช้ ผลิตภัณฑ์ Transform มีสัดส่วนการผสมอย่างไร?

A : ในการผสมสามารถจำแนกสัดส่วนตามช่วงอายุวงจรชีวิตของพืชดังนี้

 • พืชที่มีช่วงอายุ 60 วัน เช่น ผัก หัวหอม กระเทียม ใช้อัตราส่วนการผสม 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
 •  พืชที่มีช่วงอายุ 120 วัน เช่น ข้าวโพด ข้าว พืชสวนครัวขนาดเล็ก เช่น พริก มะเขือ ให้อัตราส่วนในการผสม 30 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
 • พืชที่มีช่วงอายุเป็นปี พืชยืนต้นที่มีรากแก้ว เช่น ยาง ปาล์ม อ้อย มัน ผลไม้ ใช้อัตราส่วนการผสม 40 – 50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร
 • ไม้ดอก ใช้อัตราส่วนการผสม 10 – 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร

Q : ผลิตภัณฑ์ Transform 1 ขวด สามารถใช้ได้ในพื้นที่กี่ไร่

A :   สัดส่วนในการผสมผลิตภัณฑ์ Transform จะเป็นไปตามเนื้อที่การเกษตรดังต่อไปนี้

 • หากเป็นพืชที่ใช้สัดส่วนการผสม 20 – 30 ซีซีจะสามารถใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ 30 – 40 ไร่
 • หากเป็นพืชที่ให้สัดส่วนการผสม 40 – 50 ซีซี จะสามารถใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ 20 – 30 ไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการฉีดพ่นของผู้ฉีดพ่นพืชแต่ละต้นด้วย

Q : ผลิตภัณฑ์ Transform มีความแตกต่างจากการให้ปุ๋ยเม็ดทางดินอย่างไร

A : ผลิตภัณฑ์ Transform เป็นนนวัตกรรมการให้สารอาหารทางใบ ซึ่งพืชจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที ทำให้พืชได้รับอาหารมากขึ้นและเร็วขึ้น

Q : ในการใช้ ผลิตภัณฑ์ Transform จะเริ่มเห็นผลชัดเจนที่สุดหลังการใช้กี่ครั้ง

A : ควรใช้ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ โดยฉีด สูตร1 และสูตร2 สลับกัน 7 วัน

สัปดาห์ที่1      จะเห็นผลในเรื่องใบและยอดที่แข็งแรงขึ้น

สัปดาห์ที่2     พืชที่ป่วยจะเริ่มฟื้นตัว พืชปกติจะเติบโตเร็วขึ้น

สัปดาห์ที่3     ระบบโครงสร้างลำต้นจะดีขึ้นระบบรากจะแข็งแรง

สัปดาห์ที่4     จะช่วยในเรื่องการสะสมอาหาร เร่งผลผลิต

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

ปุ๋ยทรานส์ฟอร์มเพื่อเสริมธาตุอาหารให้พืชอย่างเต็มที่และรวดเร็ว

 >> รู้ไหมว่า ‘ปุ๋ยเคมี’ ไม่ใช่สารพิษนะ.. <<
>> อาหารเสริมพืช “ทรานฟอร์ม” ดีกว่า ‘ปุ๋ยน้ำ’ ทั่วไปอย่างไร <<

ปริมาณ  1,000 ซีซี/ขวด  ราคา 1,650 บาท 
จัดส่งฟรี (2-3 วันสินค้าถึงมือ)

 • ประวัติคุณ ศุภโชค (ตัวแทนจำหน่าย)

มีประสบการณ์ตรงในวงการเกษตรมากว่า 26ปี (ทั้งงานนักวิชาการ,ผู้จำหน่าย,เกษตรกร) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเกษตร ปุ๋ย ยาได้อย่างมืออาชีพ

add line เพื่อสั่งสินค้ากับศุภโชค

——————————————————————————————————————————-

สั่งซื้อติดต่อ :

 Line ID : lek-scm

หรือแอดไลน์ที่ : http://line.me/ti/p/~lek-scm

——————————————————————————————————————————-

อาหารเสริมพืช ทรานส์ฟอร์ม Transform สูตร 1-2 was last modified: มีนาคม 21st, 2017 by admin

เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์