Home » Blog » รีวิวสินค้า » การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวาน ด้วยพืชสมุนไพรว่านหางจระเข้

วิธีแก้เบาหวานด้วยน้ำว่านหางจระเข้

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ประมาณ 4.2 ล้านคน คิดเป็น 7.1% ของประชากรในประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีภาวะโรคแทรกซ้อนที่นำมาซึ่งการเป็นโรคตา โรคหัวใจ และโรคไต สุดท้ายก็นำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจัยทางสังคมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์