Home » Blog » รีวิวสินค้า » รีวิวนูทริก้า

[รีวิว] รักษา ‘โรคนอนไม่หลับ’ ด้วยนูทริก้า Nutriga

รักษาโรคนอนไม่หลับด้วยอาหารเสริมนูทริก้าNutriga

ก่อนอื่นต้องขอย้อนถึงสาเหตุที่ส่งผลให้ผมเป็น ‘โรคนอนไม่หลับ’ ให้ได้ทราบเสียก่อน โดยสืบเนื่องมาจากผลข้างเคียงของการทานยาเพื่อรักษาอาการแพนิคที่ผมเป็นอยู่

ซึ่งคุณหมอได้จ่ายยาในส่วนของการบรรเทาอาการและคุมอาการแพนิค อันได้แก่ Clonazepam, Xanax, Zolam เป็นต้น โดยเป็นยาในกลุ่มของยานอนหลับ 


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์