Home » Blog » สร้างรายได้ passive » เงินสี่ด้าน

เงินสี่ด้าน

Robert-idea

เงินสี่ด้าน

        งานสร้างเงิน เป็นคำพูดหนึ่งที่คุณอาจได้ยินมานาน.. ทุกคนล้วนทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงชีพ,ใช้จ่าย,สร้างความสุขฯ ทุกวันนี้ลักษณะการใช้เงินได้ยังกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยก็มี “เงินไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตหรอกครับ มันสำคัญแค่ตอนใช้..” แล้วตอนไหนล่ะที่ต้องใช้ ?? ก็ทุกตอนนั่นล่ะครับ.. ! กินอยู่ใช้เงินมั๊ย?การศึกษาใช้เงินมั๊ย?สร้างถนนใช้เงินมั๊ย?สร้างวัดใช้เงินมั๊ย?รักษาพยาบาลพ่อแม่ใช้เงินมั๊ย? ใช่..ทุกอย่างใช้เงินหมดครับ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์