Home » Blog » แนะนำธุรกิจเครือข่าย » ทำไมเพื่อนเราเค้ามีเงินกันหมดแล้ว แต่เรายัง

ทำไมเพื่อนเราเค้ามีเงินกันหมดแล้ว แต่เรายัง ?

Different-thinking

ทำไมเพื่อนเราเค้ามีเงินกันหมดแล้ว แต่เรายัง ?

        หลายคนคงเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ทำไมเพื่อนๆเราเค้ามีกันหมดแล้ว แต่เรายังไม่เห็นมีอะไรเลย ?? “ สาเหตุก็คือ วิธีคิด หรือแผนผังทางการเงินในหัวเรานี่แหละครับที่เป็นตัวบ่งชี้ และกำหนดเส้นทางชีวิตให้แก่เราโดยที่ตัวเราเองก็แทบไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำ และเมิ่อใดก็ตามที่เรามีสติขึ้นมา รู้สึกตัวขึ้นมา เราจะสลับ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์