Home » Blog » แผนผังสู่ความมั่งคั่ง » มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

มิติสี่ด้านของการใช้ชีวิต

           สิ่งที่คุณไม่อาจมองเห็นมันมีพลังมากกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตามาก นี่คือกฏของธรรมชาติ สิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินสร้างสิ่งที่อยู่บนพื้น และสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้เกิดสิ่งที่เรามองเห็น มนุษย์เราต่างก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติได้ ผลก็คือเมื่อเราคล้อยตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติและให้ความสนใจ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์