Home » Blog » แผนผังสู่ความมั่งคั่ง » เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 2

เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 2

Copy-behavior

เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 2

        ต้นแบบ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตั้งโปรแกรมความคิดในหัวเราครับ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณบริหารเงินอย่างไรบ้างตอนที่คุณยังเป็นเด็ก ? วิธีบริหารเงินของเค้าเป็นอย่างไร? พวกเค้าเป็นจอมจับจ่ายหรือจอมประหยัด? เป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดหรือไม่รู้เรื่องการลงทุนเลย ? เค้าเป็นพวกชอบลองของใหม่หรือเป็นพวกหัวเก่า ? บ้านคุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือมีบ้างไม่มีบ้าง? พวกเค้าหาเงินได้อย่างง่ายดายหรือกว่าจะหาได้เลือดตาแทบกระเด็น? และที่สำคัญเงินเป็นที่มาของความสุขใน


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์