Home » Blog » แผนผังสู่ความมั่งคั่ง » เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 3

เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 3

Financial-Stat-model

เจาะแผนผังการเงิน ตอนที่ 3

     ปัจจัยที่ 3 ที่ตั้งโปรแกรมความคิดของเราขึ้นมาคือ เหตุการณ์ฝังใจในอดีต ตอนที่คุณยังเด็กคุณเคยมีประการณ์เกี่ยวกับเรื่องเงิน, ความมั่งคั่ง หรือเกี่ยวกับคนรวยยังไงบ้าง ? ประสบการณ์เหล่านี้นี่เองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา มันก่อให้เกิดความเชื่อ หรือภาพลวงตา.. ซึ่งหลายคนอาจยึดถือปฏิบัติตามอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์