Home » Blog » FAQ » ต้องกินยาความดันถึงเมื่อไหร่

ความดันโลหิตสูง…ต้องกินยาความดันถึงเมื่อไหร่

ต้องกินยาความดันถึงเมื่อไหร่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ สมุนไพร

ต้องกินยาลด ‘ความดันโลหิตสูง’ ถึงเมื่อไหร่

“ต้องกินยาลดความดันโลหิตสูงถึงเมื่อไหร่?” เป็นคำถามยอดฮิตที่ได้ยินบ่อยครั้งจากคนที่เป็นความดันสูง

รวมทั้งที่ยังคุมความดันให้ปกติไม่ได้ หลายคนก็ไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นแต่ต้องกินยา จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจึงถามกันจัง..


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์