Home » Blog » FAQ » ดีท็อกซ์ดีอย่างไร

การ ‘ล้างพิษ’ (detox) คืออะไรและส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไร?

การล้างพิษด้วยไฟโตวี่ดีต่อสุขภาพ

ล้างพิษ หรือ ดีท็อก (Detox) 

คือ วิธีการขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย เปรียบเสมือนการฟอกชำระล้างระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบการย่อยดูดซึมอาหาร และระบบไหลเวียนโลหิตให้พ้นจากสภาวะเป็นพิษ

ช่วยทำให้ระบบการทำงานในร่างกายดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายโดยรวมทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ 


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์