Home » Blog » FAQ » ดีหรือแย่ หลังตัดมดลูก

ดีหรือแย่?..หลังตัด “มดลูก”

ดีหรือแย่ หลังตัดมดลูก มะเร็งปากมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ

ตัด “มดลูก” แล้ว จะเป็นอย่างไรนะ?

มดลูก (Uterus) เป็นอวัยวะสำคัญของเพศหญิง รูปร่างคล้ายลูกชมพู่หรือสามเหลี่ยมหัวกลับลง อยู่ในบริเวณอุ้งกระดูกเชิงกราน ใกล้กับกระเพาะปัสสาวะ

ภายในเป็นโพรงเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วและเป็นที่เจริญเติบโตของทารกในครรภ์อีกด้วย


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์