Home » Blog » FAQ » ตกขาว อย่าตกใจ

ตกขาว อย่าตกใจ!

ตกขาว ประจำเดือนไม่ปกติ ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงด้วยฟิลลิ่งมอร์

ตกขาว  

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้หญิงจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลายๆคนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้

ตกขาว ได้อย่างไร? มันเป็นสัญญานบอกโรคร้ายแรงอะไรหรือไม่? แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร? ผู้หญิงที่มีตกขาวแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่หรือไม่?


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์