Home » Blog » FAQ » ถั่งเช่าคืออะไร

ถั่งเช่าคืออะไร?…ทำไมจึงเป็นสุดยอดสมุนไพรบำรุงบุรุษเพศ

ถั่งเช่าหรือหญ้าหนอนมีประโยชน์ต่อผู้ชาย

คำตอบ : ถั่งเช่า หรือ หญ้าหนอน หรือหลายคนเรียกว่า “ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย” คือเห็ดราที่โตมาจากหนอน โดยเป็นยาสมุนไพรที่ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นตัวหนอนผีเสื้อ และส่วนที่เป็นเห็ดซึ่งอยู่บนตัวหนอนมีลักษณะคล้ายไม้กระบอก


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์