Home » Blog » FAQ » นมแม่-stemcell

นมแม่ มีประโยชน์และสุดยอดเกินคาด?!

น้ำนมแม่ สุดยอดสเต็มเซลล์ ดีต่อลูกน้อย

ด้วยยุคสมัยที่เร่งรีบ ทุกคนทำงานแข่งกับเวลา ผู้หญิงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่แม่บ้านทำงานบ้านอยู่กับบ้านอีกต่อไป

เรารับภาระหนักทั้งทำงานนอกบ้านและสวมบทบาทของแม่ที่คอยดูแลลูกเมื่ออยู่ภายในบ้าน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา สภาพความเป็นอยู่และหน้าที่การงานอันหนักอึ้ง


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์