Home » Blog » FAQ » น้ำตาเทียมจำเป็นจริงหรือ

น้ำตาเทียม จำเป็นจริงหรือ?

น้ำตาเทียมจำเป็นจริงหรือ น้ำตา สายตา มือถือ คอมพิวเตอร์

เราจำเป็นต้องใช้ ‘น้ำตาเทียม’ หรือไม่

ตามปกติคนเราจะมีน้ำตาที่คอยหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่ตลอด คอยให้ความชุ่มชื้นแก่กระจกตาและเยื่อบุตา ป้องกันการติดเชื้อ

ทั้งยังทำหน้าที่ชำระล้างสิ่งแปลกปลอมออกจากดวงตา โดยที่น้ำตาจะถูกสร้างออกมาจากต่อมน้ำตา พอเมื่อ ‘น้ำตา’ ถูกสร้างน้อยลงหรือระเหยไปเร็วจะทำให้เกิดอาการตาแห้ง


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์