Home » Blog » FAQ » ประโยชน์ของอัลฟัลฟ่า

อัลฟัลฟ่า มีประโยชน์และช่วยบำรุงร่างกายอย่างไร

ประโยชน์ของอัลฟาฟ่าที่มีใน T Chloro Plus

อัลฟัลฟ่า ถือเป็นพืชที่ขึ้นชื่อในเรื่องรากที่ชอนไชลงไปลึกได้กว่า 130 ฟุต จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารได้ดี

ชาวอาหรับโบราณจึงยกย่องและขนานนามอัลฟัลฟ่า ว่าเป็น “ราชาแห่งอาหารทั้งมวล”


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์