Home » Blog » FAQ » ปัสสาวะบ่อย เล็ด

ปัสสาวะบ่อย เล็ด เหตุ “ต่อมลูกหมากโต”

ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด จากต่อมลูกหมากโต ป้องกันได้ง่ายๆด้วย Square

ต่อมลูกหมากโต สังเกตจาก ปัสสาวะบ่อย และเล็ด

ปัญหาปัสสาวะเล็ดราดไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เนื่องจากไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่รบกวนความปกติของชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากทีเดียว 

อาการของโรคนี้มีตั้งแต่อาการเบาสุดไปจนถึงหนักสุด อาการเบาๆก็คือปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ และอาการที่หนักสุดก็คือ ห้ามใจไม่ได้เลย ปวดทีไรต้องเข้าห้องน้ำทุกที ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ แถมปวดทีไรก็จะมี ปัสสาวะเล็ด ออกมา


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์