Home » Blog » FAQ » ป้องกันมะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง…ภัยร้ายจากแสงแดด

มะเร็งผิวหนัง ภัยร้ายจากแสงแดด

ความจริงแล้วแสงแดดมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีิวต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์และพืชพันธุ์

ซึ่งการได้รับแสงแดดในปริมาณน้อยๆจะมีผลดีในการกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี ซึ่งดีต่อสุขภาพในการสร้างกระดูกให้แข็งแรง

แต่การที่ผิวหนังของเราสัมผัสกับแสงแดดจ้าโดยตรงเป็นระยะเวลานานหรือถูกแสงแดดแผดเผามากๆ รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดก็จะทำให้เกิดความเสียหายของเซลล์ผิวหนังได้


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์