Home » Blog » FAQ » ผื่นคันตามผิวหนัง อย่าเกา

‘ผื่นคัน’ ตามผิวหนัง.. อย่าเกา!

ผื่นคันตามผิวหนัง อย่าเกา โรคผิวหนัง แผลเป็น กลาก งูสวัส

อย่าเกา..ถ้ามี ‘ผื่นคัน’ ตามผิวหนัง

ถ้ามี ผื่นคัน ตามผิวหนังเกิดขึ้นหรือคันโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ควรซื้อยามากินหรือทาเอง

และที่สำคัญไม่ควรเกาเพราะเล็บของเราที่ครูดกับผิวหนังจะทำให้เกิดแผลและติดเชื้อได้ รีบหาหมอดีกว่าค่ะ…


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์