Home » Blog » FAQ » พิชิตโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน…ปราบให้อยู่หมัด

เอาโรคเบาหวานให้อยู่หมัด น้ำตาล ยา สมุนไพร ปวดหัว ออกกำลังกาย

เอา “โรคเบาหวาน” ให้อยู่หมัด

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เรารู้จักคุ้นชื่อกันมานาน  โดยเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญสารอาหาร 3 ชนิด คือ แป้ง โปรตีน และไขมัน

ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดมีปริมาณสูงกว่าปกติ เป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติของระดับฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่คอยควบคุมการเผาผลาญสารอาหารทั้งสามชนิดนี้


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์