Home » Blog » FAQ » ภาวะขาดโปรตีน

เมื่อร่างกาย ‘ขาดโปรตีน’ จะส่งผลเสียอย่างไร?

ภาวะขาดโปรตีนหรือโรคพร่องโปรตีน

ภาวะ ‘ขาดโปรตีน’ หรือ โรคพร่องโปรตีน

เพราะโปรตีนมีความจำเป็นต่อร่างกายของเรา หากไม่นับส่วนประกอบที่เป็นน้ำในร่างกาย โปรตีนเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายถึง 75% ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์