Home » Blog » FAQ » ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

“ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ” ภัยร้ายจากการหลับไม่เต็มอิ่ม

การนอนกรนเสียงดัง แสดงถึงความเสี่ยงเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

แม้ว่าการนอนหลับจะเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สุด แต่ปัญหาจากการนอนที่ผิดปกตินั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตรายได้ ขอยกตัวอย่างสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์