Home » Blog » FAQ » คนยุคนี้เป็นโรคจิตมากจริงหรือ

คนยุคนี้เป็น ‘โรคจิต’ กันมากจริงหรือ?

คนเป็นโรคจิตมากจริงเหรอ เครียด โรคประสาท โรคซึมเศร้า ปวดหัว นอนไม่หลับ

 โรคจิต อาการทางจิตเวชที่น่าเป็นห่วง

คนเราทุกวันนี้ป่วยเป็น โรคจิต กันมากขึ้นจริงหรือ? ข่าวทำนองนี้ถึงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ อาชญากรรม ทะเลาะเบาะแว้ง หย่าร้าง ฆ่าแกง ทำร้ายกันหน้าตาเฉย..


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์