Home » Blog » FAQ » รักษาโรคข้อ

โรคข้อ เกิดจากสาเหตุใดและควรรักษาอย่างไร

รักษาโรคข้อด้วยอาหารเสริมคุณภาพ

คำตอบ : โรคข้อเป็นกลุ่มโรคที่เกิดการอักเสบขึ้นบริเวณโครงสร้างภายใน และภายนอกของข้อ โดยมีลักษณะอาการเจ็บปวดตามข้อ ข้อบวม แดง ร้อน

อาการฝืดตึงขัดในการเคลื่อนไหวของข้อ การสูญเสียการทำงานของข้อ การผิดรูปร่างของข้อ รวมไปถึงอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์