Home » Blog » FAQ » ลำไส้ สมองที่ 2 ของร่างกาย

ลำไส้ สำคัญไม่แพ้สมองเลยนะ!

ลำไส้ สมองที่ 2ของร่างกาย ท้องผูก

ลำไส้ คือสมองที่ 2 ของร่างกาย

ถือเป็นอวัยวะที่น่าอัศจรรย์มากเพราะทำงานได้อย่างเป็นเอกเทศโดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากสมอง เช่น ถ้าร่างกายได้รับอุบัติเหตุจนสมองตาย หรือไขสันหลัง ซึ่งทำหน้าที่รับคำสั่งจากสมองส่งต่อไปอวัยวะส่วนอื่นได้รับบาดเจ็บ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์