Home » Blog » FAQ » สายตากับการมองเห็น

ดวงตา กับ การมองเห็น

ดวงตากับการมองเห็น วิธีบำรุงสายตา

ดวงตา และ การมองเห็น

ถ้ามีคนถามว่าดวงตาคนเราทำอะไรได้บ้าง? ทุกคนคงตอบได้ว่าช่วยให้เรามองเห็นวัตถุ เห็นทาง เดินไปไหนมาไหนได้ เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามรอบกาย..

สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้สะดวก ที่สำคัญคือทำให้เรารับรู้ รับเห็นสิ่งต่างๆ เกิดการเรียนรู้เกิดปัญญาฯ แต่ในความเป็นจริงตาคนเรานี้สามารถมองเห็นมากกว่าการมองเห็นธรรมดาๆอีกด้วย


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์