Home » Blog » FAQ » อยากผอมจนขาดธาตุเหล็ก

ขาดธาตุเหล็ก เพราะอยากผอมมากเกินไป

ขาดธาตุเหล็กเพราะหักโหมลดน้ำหนัก

ร่างกาย ‘ขาดธาตุเหล็ก’ เพราะเร่งผอมเกินไป

ถ้าคุณห่วงเรื่องรูปร่างตัวเอง อยากผอม และเลือกที่จะออกกำลังกายหนักๆ แทนการจำกัดปริมาณอาหาร จนร่างกายรู้สึกเหนื่อยง่าย ปวดหัว 


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์