Home » Blog » FAQ » อยากผอมจนขาดธาตุเหล็ก

‘อยากผอม’ มากเกินไปจนขาดธาตุเหล็ก

อยากผอม ลดน้ำหนัก จนขาดธาตุเหล็ก คุมอาหาร เมนูอาหาร โลหิตจาง นักกีฬา

‘อยากผอม’ จนร่างกายขาดธาตุเหล็ก

ถ้าคุณห่วงเรื่องรูปร่างตัวเอง อยากผอม และเลือกที่จะออกกำลังกายหนักๆ แทนการจำกัดปริมาณอาหาร จนร่างกายรู้สึกเหนื่อยง่าย ปวดหัว 


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์