Home » Blog » FAQ » อากาศร้อน ระวังท้องเสีย

อากาศร้อน…ระวัง “ท้องเสีย”

อากาศร้อน ระวังท้องเสีย สภาพอากาศ อุณหภูมิ อาหารเป็นพิษ

ท้องเสีย…ปัญหาที่มาพร้อมอากาศร้อน

เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก อากาศร้อนอบอ้าววันดีคืนดีเดี๋ยวก็มี After shock เย็นวูบขึ้นมาซะงั้น สภาพอากาศที่รุนแรงมากกว่าก่อนหลายเท่า เย็นก็เย็นมาก ร้อนก็ร้อนได้ใจ

สิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบ่อยๆแบบนี้ ทำให้ร่างกายปรับตัวรับมือไม่ทันเกิดเจ็บป่วยกันขึ้นมาได้ง่ายๆ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์