Home » Blog » FAQ » ทำไมต้อง อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ ดีอย่างไร?

ทำไมต้องอาหารเพื่อสุขภาพ

ทำไมต้อง อาหารเพื่อสุขภาพ ?   

อาหารทุกชนิดขอเพียงแค่สดก็มีเอ็นไซม์อยู่ทั้งสิ้น เพียงแต่ปริมาณและชนิดของเอ็นไซม์ที่มีจะแตกต่างกันไป ทั่วไปแล้วอาหารที่มาจากพืชจะมีเอ็นไซม์มากกว่าเนื้อสัตว์ และที่มีมากที่สุดก็คือ ผลไม้ ที่ถือว่าเป็น อาหารเพื่อสุขภาพ นั่นเอง


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์