Home » Blog » FAQ » อาหารเสริมหวาน-อ้วนไหม

อาหารเสริมมีรสหวาน…ทานแล้วอ้วนไหมนะ?

สารให้ความหวานทำให้อ้วนหรือไม่

คำตอบ : อาหารเสริมมักมีรสชาติที่หวาน เพื่อให้รับประทานได้ง่าย ตัวอย่างเช่น Sitems ที่อยู่ในรูปแบบผง อมละลายใต้ลิ้น ซึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เพราะมีส่วนผสมของอะเซซิลเฟม-เค (Acesulfame-K) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลและมีความหวานสูงกว่าน้ำตาลทรายหรือซูโครส 200 เท่า


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์