Home » Blog » FAQ » อุณหภูมิร่างกายต่ำ เป็นมะเร็งง่าย

เสี่ยง ‘เป็นมะเร็ง’ ได้ง่าย หากอุณหภูมิในร่างกายต่ำ

อุณหภูมิร่างกายต่ำเสี่ยงเป็นมะเร็ง

อุณหภูมิร่างกายต่ำ เสี่ยง ‘เป็นมะเร็ง’

คุณรู้หรือไม่ว่า อุณหภูมิของร่างกายที่ต่ำลงนั้นมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดเซลล์มะเร็ง น่าแปลกใจที่เรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์