Home » Blog » FAQ » เซลลูไลท์ วายร้ายหุ่นนางแบบ

เซลลูไลท์ วายร้ายสำหรับสาวหุ่นนางแบบ

เซลลูไลท์ วายร้าย หุ่นนางแบบ ดารา วิธีลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย

เซลลูไลท์ …ฝันร้ายของสาวๆ

ในสายตาคนทั่วไป การพิจารณารูปร่างใครซักคนว่าจะดีหรือได้สัดส่วนนั้น มีเกณฑ์อย่างไร? เพราะถ้าเอาเกณฑ์เดียวกับดาราหรือนางแบบน่ะเหรอ?.. คาดว่าผู้หญิง 80% คงสอบไม่ผ่าน!

แม้ว่าค่าดัชนีมวลกาย (BMI)จะต่ำกว่ามาตรฐานอยู่แล้วก็ตาม ด้วยกระแสนิยมหุ่นผอมเพรียวอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้พลอยทำให้หลายคนกังวลเรื่องรูปร่างเกินพอดี…


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์