Browsing Category:โรค NCDS

FAQ, โรค NCDS

โรคยอดฮิตของมนุษย์ทำงาน “NCDs”

โรค NCDs ภัยร้ายมนุษย์ทำงานกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม นำมาซึ่งผลลัพธ์อันเลวร้ายต่อสุขภาพและวิถีชีวิตโดยส่งผลกระทบให้ต้องเสียเงินมากมายในการรักษาและเยียวยาอาการของโรค...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!