Home » Blog » FAQ » โรค Nomophobia

ลองเช็คดูว่า…คุณเป็นโรคติดมือถือ Nomophobia หรือไม่??

โรคติดโทรศัพท์ Nomophobia มาเช็คอาการและวิธีแก้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เมื่อตื่นมาแล้วสิ่งแรกที่ทำคือ เช็คมือถือ,ถ้าวันไหนเกิดลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน วันนั้นไม่มีสมาธิทำอะไรเลยทีเดียว, ต้องพกมือถือไว้ติดตัวตลอดเวลา หยิบขึ้นมาดูบ่อยๆ เช็คเฟส เช็คไลน์ ดูเว็บไซต์ ตลอดทั้งวัน ฯลฯ

ถ้ามีอาการตามข้างต้น ก็อาจบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นโรค ‘ติดโทรศัพท์’ หรือ อาการกลัวขาดมือถือ (Nomophobia) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์