Home » Blog » FAQ » ไขมันพอกตับ เสี่ยงกับมะเร็ง

ไขมันพอกตับ เสี่ยงกับมะเร็ง

ไขมันพอกตับ เสี่ยงกับมะเร็ง ป้องกันได้ด้วยเบต้ากลูแคน

ตับเป็นอวัยวะภายในร่างกายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โรคเกี่ยวกับตับที่เป็นกันมากที่สุดก็คือ มะเร็งตับ และ ตับแข็ง แต่ยังมีอีกหนึ่งอาการที่ผู้คนมองข้ามไป

นั่นคือ “ไขมันพอกตับ” (hepatic-steatosis) ซึ่งอาการนี้อาจทำให้ตับอักเสบจนกลายเป็นมะเร็งตับได้ และวิธีป้องกันไขมันพอกตับ นั้นทำได้ไม่ยากนะ


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์