Home » Blog » FAQ » ไขมันในเลือดสูง

รู้หรือไม่ ‘ไขมันในเลือดสูง’ เป็นภัยต่อสุขภาพและชีวิต

ลดไขมันในเลือดสูงด้วยอาหารเสริมออริซามิน

ภาวะไขมันในเลือดสูงมักจะพบในกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแบบเมือง มีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตและไม่พิถีพิถันในการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ซึ่งโรคไขมันในเลือดสูง (Hypercholesterolemia)นั้นมีแน้วโน้มที่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์