Home » Blog » FAQ » Collagen Type II

คอลลาเจนไทพ์ทู ฟื้นฟูสุขภาพข้อ

คอลลาเจนไทพ์ทูช่วยรักษาอาการโรคข้อเข่าเสื่อม

คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ผิว โดยคอลลาเจนมีองค์ประกอบถึง 30% ของโปรตีนในร่างกายทีเดียว แต่ไม่เพียงแค่นั้น

คอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อและกระดูกอ่อนอีกด้วย


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์