Home » Blog » FAQ » Phytovy-compare

วิธีสังเกต ‘ไฟโตวี่ของปลอม’ เพื่อป้องกันการโดนหลอก

วิธีสังเกตไฟโตวี่ของปลอมและของแท้ Phytovy จะได้ไม่โดนหลอก

วิธีสังเกต ‘ไฟโตวี่ของปลอม’ เพื่อรู้เท่าทันการหลอกลวง

เพราะกระแสความนิยมที่มีอย่างล้นหลามสำหรับอาหารเสริมดีท็อกลำไส้ ไฟโตวี่ (Phytovy)

ทำให้เกิดกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหัวใสแต่ไม่ซื่อตรง ได้ผลิตไฟโตวี่ของปลอมออกมาขายปะปนกับไฟโตวี่ของจริง 


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์