Browsing Category:Smartphone-EyeSuffer

FAQ, Smartphone-EyeSuffer

มือถือและคอมพิวเตอร์ ส่งผลเสียต่อ ‘สายตา’ อย่างไร

เพราะปัจจุบัน คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทั้งที่ใช้ประโยชน์เพื่อการทำงาน การสื่อสาร...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!