Home » Blog » FAQ » trans-fat-with-health

ไขมันทรานส์..มารร้ายทำลายสุขภาพ

ไขมันชั้นเลวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรม

ไขมันทรานส์ วายร้ายทำลายร่างกาย

ไขมันทรานส์ หรือ trans fat เป็นกรดไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสูง โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันพืช


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์