การขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive

การขึ้นตำแหน่งจาก sup เป็น exe
  • การนับระยะเวลา 60 วัน สะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive นับอย่างไร

นับเป็นวัน โดยนับ 60 วันหลังจากวันที่สมัคร เช่น สมัครวันที่ 1 เมษายน เราจะเริ่มนับวันแรกคือวันที่ 2 เมษายน และนับไป 60 วัน นั่นคือจะหมดอายุ ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม

  • หากเลยกำหนด 60 วันหลังสมัครไปแล้ว จะสามารถขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive ได้อย่างไร

หากเลยกำหนด 60 วัน หลังสมัครไปแล้ว สมาชิกสามารถขึ้นตำแหน่งได้โดยซื้อสะสมยอดให้ถึงตำแหน่งที่จะขึ้นภายในเดือน เช่น นาย A สมัครวันที่ 1 เมษายน ซึ่งมีเวลา 60 วันในการสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม ในช่วง 60 วันแรก นาย A ซื้อสะสมคะแนนได้เป็นตำแหน่ง Supervisor ถ้านาย A ต้องการเป็น EXecutive ในเดือนมิถุนายน นาย A สามารถทำได้โดยซื้อสะสมคะแนนให้ครบ 3,000 PV ในเดือนมิถุนายน โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ 3,000 PV ในบิลเดียว แต่ทุกบิลที่สะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งต้องอยู่ในเดือนเดียวกัน

how tosupervisor be executive

การขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive was last modified: พฤษภาคม 16th, 2015 by admin

เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์