การคิดรอบ Cycle มีหลักอย่างไร

ผลตอบแทนจากไซเคิล cycle plan

ระบบจะมีการนำคะแนนซ้ายขวายกมาจากรอบก่อน รวมกับคะแนนซ้ายขวาที่เกิดขึ้นใหม่ในรอบปัจจุบัน มาใช้ในการคิดรอบ Cycle โดยระบบจะมีการคิดแบบอ่อนแข็งคงที่ทุกรอบ เช่น ฝั่งซ้ายเป็นฝั่งอ่อนและฝั่งขวาเป็นฝั่งแข็ง ระบบจะหัก 1,500 PV จากฝั่งซ้าย และหัก 2,250 PV จากฝั่งขวา ในทุกรอบ Cycle จนกว่าจะไม่สามารถหักได้ โดยบริษัทมีการคิดโบนัส Cycle เพื่อจ่ายออกเดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1-15 และวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน ดังแสดงในตัวอย่าง

แผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง1

แผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง2

แผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง3

การคิดรอบ Cycle มีหลักอย่างไร was last modified: พฤษภาคม 10th, 2015 by admin

เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์