FAQ, อาหารเสริมพืช-transform

อาหารเสริมพืช “ทรานฟอร์ม” ดีกว่าปุ๋ยน้ำอื่นๆอย่างไร

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a-transform-best-fertilizer

ทำไม อาหารเสริมพืช Transform จึงดีกว่าปุ๋ยทั่วไป?

ทุกวันนี้เศรษฐกิจภาคเกษตรไทยนั้นถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศโดยรวมก็ว่าได้ เนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรกรรม

แต่ในความเป็นจริงแล้วภาคเกษตรบ้านเรากลับล้าหลังประเทศอื่นมาก จนประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆบางประเทศแซงหน้าไปบ้างแล้ว

ปัญหาในภาคการเกษตรของคนไทย มีด้วยกัน 5 ข้อดังนี้

1. ปัญหาดินมีความเสื่อมโทรมมากจนมีธาตุอาหารต่ำ เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมายาวนาน และขาดการฟื้นฟูดินอย่างถูกวิธี

2. ภาวะโลกร้อน ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพได้

3. ผลผลิตตกต่ำ ทั้งปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่น้อยลง รวมถึงคุณภาพต่ำจนขายไม่ได้ราคา

4. ต้นทุนการผลิตแพงขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี

5. ขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ส่วนนึงมาจากการขาดองค์ความรู้ (Knowhow) ที่ถูกต้องจริงๆ ขาดเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารจัดการการผลิตที่เหมาะสม เทคนิคประหยัดต้นทุน จึงทำให้มีเกษตรกรไทยน้อยรายที่ประสบความสำเร็จ

ที่ผ่านมาเกษตรกรมักให้อาหารแก่พืชอยู่ 2 ทางคือ ใส่ทางดิน กับพ่นทางใบ

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

โดยทางดินนั้นเกษตรกรมักให้อาหารแก่พืชเป็น ปุ๋ยเม็ดหว่านลงดิน มีทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสารพัดขี้ (ขี้ไก่ , ขี้หมู)

คำถามคือที่ใส่ที่หว่านกันลงไปเป็น 10-20 กระสอบน่ะ บางรายหว่านกันเป็นหลายๆตัน “พืชได้กินจริงๆเท่าไหร่? “ เหมาะกับสภาพดินในพื้นที่ปลูกรึเปล่า? เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้เท่าไหร่?

ส่วนพ่นทางใบก็มักใช้เป็นปุ๋ยเกร็ดละลายน้ำ หรือปุ๋ยน้ำละลายน้ำฉีดพ่นทางใบจนเปียกโชก ทั้งที่ผิวใบพืชมีชั้นไขมันปกคลุมอยู่ แถมยังมีประจุลบอีกต่างหาก

ปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารของพืช เพื่อบำรุงพืช

คำถามคือที่พ่นๆกันจนอาบ “พืชกินได้เท่าไหร่?” นำไปใช้ประโยชน์จริงๆเท่าไหร่? สิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เกษตรกรถูกปิดหูปิดตามาโดยตลอด…

นวตกรรมของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการเกษตรฝั่งยุโรป และอเมริกาก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่ย ปุ๋ย,ยา,เครื่องจักรกลฯ

นาโนเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการเกษตรกันอย่างกว้างขวาง และหนึ่งในนั้นคือ อาหารเสริมพืช ทรานส์ฟอร์ม (Transform) นวตกรรมใหม่ของอาหารพืช

อาหารเสริมพืช ทรานส์ฟอร์ม Transform

ทรานส์ฟอร์มถูกผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี (มีโมเลกุลเล็กมาก) เป็นสารอาหารที่สมบูรณ์แบบ สามารถซึมเข้าสู่พืชได้ทุกเซลล์ของพืชได้ เช่น ลำต้น กิ่งก้าน ใบ และพืชสามาถนำไปใช้ได้เลย เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล เลี้ยงผลผลิตได้เลย ไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

จุดเด่นของทรานส์ฟอร์ม (Transform)

 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมครบถ้วน
 • ผลิตในรูปแบบเอนไซม์ พืชนำไปใช้ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเช้า สาย บ่าย เย็น จะฉีดพ่นตอนไหนก็ได้ พืชก็สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องง้อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเลย ฉีกกฏการกินอาหารของพืช
 • ข้อดีของการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยีคือ สามารถเข้าสู่พืชได้ทุกทาง ทั้งกิ่ง ก้าน ใบ ราก ลำต้น และพืชนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ทรานส์ฟอร์ม ได้ผลิตออกมา 2 สูตร

สูตร 1 นาโนเอนไซม์

ปุ๋ยนาโนทรานสฟอร์มสูตร1 Nano enzyme

 • เป็นธาตุอาหารหลัก มี N,P,K ครบถ้วน
 • ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างภูมิต้านทาน สามารถเติบโตได้ในสภาวะเครียด ทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ปกติ
 • เร่งราก แตกกิ่งก้าน เร่งโต ดอกเยอะ ลูกดก ผลโต ใบเขียวแข็งแรง
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

สูตร 2  เป็นธาตุอาหารรอง+อาหารเสริม

ปุ๋ยทรานสฟอร์มธาตุอาหารพืช สูตร 2

ช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับพืช ให้พลังงาน และสร้างเนื้อเยื่อ ดอกเยอะ เร่งให้ลูกใหญ่ ขั้วเหนียว หัวใหญ่ ต้นแข็งแรง

ทรานส์ฟอร์ม ฉีกกฏการกินอาหารของพืชอย่างไร?

ปกติแล้วพืชกินอาหารได้ 2 ทาง คือทางรากและใบ รากพืชจะดูดกินจากดิน ปุ๋ยเม็ดที่ใส่ไป ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ

 • การใส่ปุ๋ยทางดินนั้นต้องมีความชื้น และดินโปร่ง มีอากาศพอเพียง พืชมีระบบรากที่ดี
 • การให้ปุ๋ยทางใบ  ด้วยการฉีดพ่นเข้าทางใบพืชผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง เปลี่ยนเป็นแป้งและน้ำตาล จนเกิดการเติบโตขึ้น

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้แทบไม่เอื้ออำนวยให้พืชดูดกินอาหารทางดินได้ตามปกติ เนื่องจากสภาพแห้งแล้งจากภัยแล้ง ระบบรากที่น้อยจากดินแน่น  พืชจึงกินอาหารได้ช้ามาก

ส่วนการฉีดพ่นทางใบก็มีอุปสรรคคือ อากาศร้อน ปากใบพืชเปิดน้อยลง พืชสังเคระห์แสงไม่ค่อยได้จากอุณหภูมืที่สูงเกินไปบางช่วงเวลา

ทรานส์ฟอร์มช่วยอะไรบ้าง ?

1. ช่วยทำให้ขบวนการเติบโตของพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่อง และสมดุล เช่น เมื่อแช่เมล็ดพันธ์ก่อนปลูก พืชจะตั้งตัวไวมากๆ

หลังจากนั้น 7 วันฉีดพ่นซ้ำ เร่งการเจริญเติบโต ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี , 1 เดือนซ้ำอีกครั้ง จะเพิ่มอัตราการเติบโตได้สูงมาก

ปุ๋ยทรานส์ฟอร์มช่วยเพิ่มผลผลิตภายในสวน

2. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งทางราก กิ่ง ใบ ผล พืชจะแตกราก แตกกิ่งได้ดี

3. ส่งเสริมกระบวนการสร้างคลอโรฟิลด์

4. กระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์  เมื่อฉีดพ่นตกลงพื้นดินจะไม่สูญเสียเปล่า เพราะทรานส์ฟอร์มย่อยสลายแร่ธาตุในดินได้ดี ทำให้มีปุ๋ยธรรมชาติมากขึ้นด้วย

5. ทำให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม, แห้งแล้ง หรือร้อนจัด

6. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ  อีกทั้งยังเป็นสารตึงผิวใช้แทนสารจับใบได้

7. ช่วยให้พืชดูดซับปุ๋ย ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ในดินได้ดี พืชจะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว

8. ใช่ร่วมกับสารเคมีการเกษตรได้ทุกชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง , ยาฆ่าหญ้า ประหยัดเวลาและค่าแรงงานได้อีกทาง

9. กระตุ้นให้พืชทนต่อพิษจากสารอื่นๆได้ หยุดการชะงักการเติบโต ใบเหลือง เช่นพิษจากยาคุมหญ้าฯ สามารถฉีดทรานส์ฟอร์มเพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 10. ทรานส์ฟอร์มกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ ท่อนพันธ์ ทำให้ต้นกล้า ระบบราก สมบูรณ์แข็งแรง เนี่องจากทรานฟอร์มกระตุ้นให้เกิดการแตกรากดี อัตราการสูญเสียจึงลดลง

 11. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

ทำไมต้องใช้ทรานส์ฟอร์ม

 • ระยะเวลาในการใช้  ปุ๋ยทั่วไปจะใช้ได้ช่วงฤดูฝน  ส่วนทรานส์ฟอร์มใช้ได้ตลอดทั้งปี ช่วงไหนก็ได้
 • พื้นที่ในการใช้  ปุ๋ยทั่วไปหว่านได้ 1-2 ไร่ แต่ทรานส์ฟอร์ม 1 ขวดใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

สวนพริกผลผลิตเยอะจากปุ๋ยทรานสฟอร์มสูตร1และ2

 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  ปุ๋ยผลิตจากสารเคมี ส่วนทรานส์ฟอร์มผลิตจากแร่ธาตุธรรมชาติ
 • ต้นทุนค่าใช้จ่าย  ที่จำนวน 10 ไร่ ใช้ปุ๋ย 10 กระสอบ เป็นเงิน 10,000 บาท  แต่ที่ดิน 10 ไร่ ใช้ทรานส์ฟอร์ม 1 ขวด เป็นเงิน 1พันเศษ
 • จำนวนผลผลิตต่อไร่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ

ทรานส์ฟอร์มช่วยยกระดับภาคเกษตรบ้านเราขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค เกษตรกรจึงปลอดภัย มีกำไร สามารถปลดหนี้ได้ในที่สุด

ซื้อปุ๋ยน้ำทรานส์ฟอร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในสวน
add line เพื่อสั่งสินค้ากับศุภโชค
บทความน่าสนใจ

error: do not copy content!!