สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก ซัคเซสมอร์ Successmore

ขั้นตอนสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกเข้าร่วมธุรกิจซัคเซสมอร์มีเพียงแบบเดียว ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย
  • กรณีของสามี ภรรยา ทั้งที่จดทะเบียนหรือมิได้จดทะเบียนสมรส ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือนักธุรกิจซัคเซสมอร์)
  • ผู้สมัครจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ และแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่งของบริษัทฯ ทุกประการ
  • อัตราค่าสมัครสมาชิก 300 บาท

หมายเหตุ : สมัครได้ 1 คน ต่อ 1 รหัสเท่านั้น 

1. สำหรับการสมัครสมาชิกจะมีค่าสมัครสมาชิก 300 บาท (โดยผู้สมัครจะได้รับประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาทอีกด้วย)

2. กรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย ทั้งนี้จะต้องมีการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก นั่นก็คือ ถ่ายรูปบัตรประชาชน พร้อมกับเซนต์ชื่อรับรองสำเนา ดังรูปตัวอย่าง 

แนบบัตรประชาชนสมัครสมาชิกจากรูป : ตัวอย่างบัตรประชาชนเพื่อสมัครสมาชิก

3. โอนเงินเพื่อชำระค่าสมัครสมาชิก โดยเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 528-2-24663-7 ชื่อบัญชี นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์

(2) ธนาคารไทยพานิชย์
เลขที่บัญชี : 759-2-06598-2 ชื่อบัญชี นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์

(3) ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี : 464-7-05466-9 ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรษา จิตระโภชน์

(4) ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 206-0-26066-3 ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรษา จิตระโภชน์

5. เมื่อโอนเงินชำระค่าสมัครสมาชิกแล้ว ให้แจ้งโอนเงินค่าสมัครสมาชิก ได้ที่ >>แจ้งโอนค่าสมัครสมาชิก <<

จากนั้นไม่เกิน 2 วัน ทางเราจะดำเนินการส่งรหัสสมาชิกผ่านทางอีเมลล์ ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับรหัสสมาชิก ก็จะสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ทันที (** สถานะสมาชิกจะมีอายุ 1 ปี และมีค่าต่ออายุสมาชิก 150 บาทในปีถัดไป **)

 

เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก แจ้งโอนเงินค่าสมัครสมาชิก


»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-» 
**หมายเหตุ: หากมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ :

  • โทรศัพท์ : 061-3616739 (ฐิสา), 081-8689856 (ศุภโชค)
  • email : suppachok.kz@gmail.com
สมัครสมาชิก was last modified: พฤษภาคม 9th, 2016 by admin

เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์