Browsing Tag:เลือดจาง

FAQ, อยากผอมจนขาดธาตุเหล็ก

ขาดธาตุเหล็ก เพราะอยากผอมมากเกินไป

ร่างกาย 'ขาดธาตุเหล็ก' เพราะเร่งผอมเกินไปถ้าคุณห่วงเรื่องรูปร่างตัวเอง อยากผอม และเลือกที่จะออกกำลังกายหนักๆ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, โลหิตจาง อย่าเพิ่งวางใจ

โลหิตจาง ปวดหลัง ส่อมะเร็ง

โลหิตจาง ปวดหลัง อย่าเพิ่งวางใจถ้าพูดถึง มะเร็งเม็ดเลือดขาว คนทั่วไปมักจะนึกถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (acute...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!