Tag Archives: โรคเสื่อม

ไม่อยาก ‘แก่ก่อนวัย’ ต้องเข้าใจโรคเสื่อมของร่างกาย

โรคเสื่อมของร่างกาย ทำให้ร่างกายแก่ก่อนวัย

รู้อาการเสื่อมของร่างกาย ก็หยุดภาวะ ‘แก่ก่อนวัย’ ได้

โรคเสื่อมของร่างกาย (Degenerative disease) คือ โรคที่มีความเสื่อมถอยในการทำงานของเซลล์ หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะต่างๆของร่างกาย ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความชราของร่างกายตามปกติ

แปลกไหม?..ทำไมหัวใจขาดเลือด

หัวใจขาดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด อาการของโรคหัวใจ เจ็บหน้าอก

ทำไมหัวใจขาดเลือด…ลองมาดูกัน

“หัวใจขาดเลือด” ฟังดูแปลกๆไหม? ทั้งที่อวัยวะหัวใจก็สูบฉีดเลือด สัมผัสกับเลือดอยู่ตลอดเวลา แต่กลับมีอาการขาดเลือดได้…

“โรคหัวใจขาดเลือด”เป็น 1 ใน 10 โรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับต้นๆคร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดไม่ว่าชายและหญิง


เว็บไซต์นี้ มิใช่ เว็บไซต์บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดทำโดย นายศุภโชค ศิริเลิศไชยยันต์