ทำไมต้อง ซัคเซสมอร์ (Why Successmore ?)

บริษัทซัคเซสมอร์ดีอย่างไร why successmore

บริษัท (company)

 • เป็นบริษัทที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
 • เป็นบริษัทที่มีจิตวิญญาณต้องการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคน
 • เป็นบริษัทที่เน้นส่งมอบคุณค่าหลัก เพื่อให้คนมีสุขภาพ เศรษฐานะ ความสุข ความสำเร็จที่ดีขึ้นและมากขึ้น
 • เป็นบริษัทที่วางตำแหน่ง Brand เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยธุรกิจเครือข่าย
 • เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการสร้าง Brand ให้แข็งแกร่งใน 5 Brand คือ บริษัท ผู้ก่อตั้ง สินค้า ระบบและผู้นำ
 • เป็นบริษัทที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 5 เรื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรง
 • เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายชัดเจน ทั้งในเรื่องยอดธุรกิจและการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน

ซัคเซสมอร์ช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้คน

 • เป็นบริษัทที่คิดกลยุทธ์ล่วงหน้า 5 กลยุทธ์/ปี และมีแผนงานรองรับในแต่ละกลยุทธ์ที่ชัดเจน
 • เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่มีความมั่นใจในการขยายตลาดไปสู่ AEC ที่โดดเด่นมากที่สุด
 • เป็นบริษัทที่สนับสนุนปัจจัยแห่งความสำเร็จให้กับธุรกิจตลอดเวลา เช่น เพิ่มสินค้า ขยายสาขา สร้าง Brand
 • เป็นบริษัทที่มีนโยบายสาขาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • เป็นบริษัทที่มีระบบพัฒนาคน Successmore Leadership Academy (SLA) ที่แข็งแกร่ง
 • เป็นบริษัทที่มีระบบขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นระบบหนึ่งเดียว หนึ่งบริษัท หนึ่งระบบ
 • เป็นบริษัทที่สามารถจัดงานที่สามารถส่งมอบความคิด แรงบันดาลใจ ความรู้สึกและพลังได้ยอดเยี่ยมที่สุดในชั่วโมงนี้
 • เป็นบริษัทที่มุ่งมอบความเชื่อมั่นในทุกมิติ สินค้า โอกาส ความหวัง คุณค่า
 • เป็นบริษัทที่รักษาสมดุล 4 win คือ ผู้บริโภค นักธุรกิจ บริษัท สังคม
 • เป็นบริษัทที่มีนโยบายช่วยเหลือสังคมชัดเจน เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การยกระดับแนวคิดให้ผู้คนในสถาบันการศึกษา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของSuccessmore

 • เป็นบริษัทที่อยู่ในสมาคมขายตรงไทย (TDSA) ที่เป็นสมาคมเดียวที่อยู่ในสมาคมขายตรงโลก
 • เป็นบริษัทที่สามารถสร้างยอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีและติด Top ten อันดับ 10 ของอุตสาหกรรมเครือข่ายในประเทศไทย ภายในปีที่ 3
 • เป็นบริษัทที่สามารถสร้างยอดขายสูงในอันดับ 7 ของอุตสาหกรรมเครือข่ายภายในปีที่ 4
 • เป็นบริษัทที่สามารถสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า 6,000 ล้านบาท เป็นบริษัทที่มีระบบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบ
 • เป็นบริษัทที่มีรางวัลเติมเต็มชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง/ปี

ทริปท่องเที่ยวของบริษัทซัคเซสมอร์

 • เป็นบริษัทที่มีคณะที่ปรึกษา Advisory board ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัท
 • เป็นบริษัทที่มีวารสาร Success magazine ออกมาต่อเนื่อง 2 เดือน/ฉบับ ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัท
 • เป็นบริษัทที่จ่ายผลตอบแทนตรงเวลาหรือก่อนเวลา โดยไม่เคยจ่ายช้าแม้แต่ครั้งเดียว
 • เป็นบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งและผู้บริหารที่มีความสามารถ เข้าใจธุรกิจ เข้าใจนักธุรกิจพัฒนาคนเป็น และบริหารงานเป็น
 • เป็นบริษัทที่มีผู้บริหารที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ในเรื่องการทำงานหนัก มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย เรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา และมุ่งมั่นช่วยเหลือสนับสนุนสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับผู้คนในองค์กร
 • เป็นบริษัทที่มีระบบควบคุมภายในที่แข็งแรง
 • เป็นบริษัทที่มีการกันเงินทุนสำรอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น

สินค้า (Products)

บริษัทซัคเซสมอร์มีสินค้า 5 กลุ่ม

 • มีสินค้าหลากหลาย 5 กลุ่มสินค้า
 • สินค้าคุณภาพสูง
 • สินค้ามีนวัตกรรม เช่น SOD Transform Unitone (Ineocell)
 • ราคาสินค้าคุ้มค่าเงิน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถกลับมาซื้อซ้ำได้
 • มีโปรแกรมสนับสนุนให้ผู้บริษัทกลับมาซื้อสินค้าต่อเนื่อง

ผลตอบแทน (Commission)

 • เป็นแผนไบนารี่แนวคิดใหม่ ที่ออกแบบมาให้แผนนี้มั่นคงมากขึ้น ต้องต่อสายงาน 2 ข้างและต่อในจุดล่างสุดทั้ง 2 ข้าง
 • เป็นแผนที่จ่ายผลตอบแทนหลักให้กับการสร้างและบริหารทีม
 • เป็นแผนที่ไม่เน้นจ่ายค่าแนะนำสูง เพื่อป้องกันการมุ่งค้นหาแต่คนใหม่โดยไม่ใส่ใจคนที่สมัครมาก่อนหน้านั้น
 • เป็นแผนที่ป้องกันคนไม่ดี Pack องค์กร เพื่อนำสินค้าไปขายตัดราคาในราคาที่ต่ำมากๆแล้วคุกคามความมั่นคงของธุรกิจ
 • เป็นแผนที่จ่ายผลตอบแทนสูงถึง 55%
 • เป็นแผนที่อธิบาย เข้าใจง่ายๆเพียงแค่ 6 ข้อ
 • เป็นแผนที่จ่ายผลตอบแทนเชื่อมองค์กรในทุกประเทศในรหัสเดียว

อนาคต (Future)

 • เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง
 • เป็นบริษัทที่จะผสมผสานธุรกิจดั้งเดิมกับธุรกิจดิจิตัลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปเร็วๆนี้
 • เป็นบริษัทเครือข่ายสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับโลก
 • มีแผลขยายตลาดไปอีกหลายประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย

ทีม (Teamwork)

ซัคเซสมอร์มีระบบ Traning ที่ดี

 • มีผู้นำที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จจำนวนมาก
 • มีผู้นำที่พร้อมส่งมอบคุณค่า เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จ
 • มีผู้นำที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจำนวนมาก
 • มีผู้นำที่เสียสละในการจัดงาน Function อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เช่น Restart , Training , Get Start , Mission to Platinum , งาน Camp
 • มีผู้นำที่ช่วยกันพัฒนาระบบและสร้างเครี่องมือสนับสนุนการเติบโตให้กับนักธุรกิจ

Successmore Being “Vision & Believe” โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

สนใจเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษของบริษัทซัคเซสมอร์ >>คลิกเลย!!<<

error: do not copy content!!