แนวคิดธุรกิจ

   ว่ากันตามจริง “แรงบันดาลใจ” ที่จัดตั้งบริษัทขึ้นมานั้นมีมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2553 เพราะสัมผัสกับความเจ็บปวดของนักธุรกิจอิสระจำนวนมากมายที่ไม่สามารถรักษาองค์กรของตนไว้ได้ องค์กรเครือข่ายที่สร้างขึ้นมากับมือต้องพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตา

   ด้วยสาเหตุหลายประการเช่น กลยุทธ์ ,แผนการตลาด , การรักษายอดส่วนตัวที่สูงเกินไป, สินค้าที่ขาดความหลากหลาย, สาขาที่มีน้อย,การขาดความเข้าใจธุรกิจ,นักธุรกิจ และความสามารถของผู้บริหาร แต่ก็ไม่สามารถช่วยหรือทำอะไรได้มากนัก..

    “พอกันที กับการที่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธุรกิจ “ เป็นความคับข้องหมองใจลึกๆที่สุมอยู่ข้างในมาโดยตลอด จนมาถึงปลายปี 2555 ที่ผู้บริหารทั้งสองไร้ซึ่งพันธนาการ จึงได้ริเริ่มก่อร่างสร้างบริษัทในฝัน โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจและในชีวิตได้อย่างยั่งยืน

     จึงเริ่มปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมเพื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นมา

   ด้วยบทเรียนที่เคยร่วมงานกับบริษัทต่างๆเป็นอย่างไร? จะวางรากฐานของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้อย่างไร? กำรี้กำไรก็เอาแต่พอประมาณ และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ การเปลี่ยนแปลงชีวิตนักธุรกิจอิสระให้มากที่สุด ในหลักแสนหลักล้านคนทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่วูบวาบฉาบฉวย แต่เน้นให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างแท้จริง

   แล้วแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าเป้น “ทางเลือกใหม่”  แน่นอนว่าในสารบบของธุรกิจขายตรงไทย มีบริษัทอยู่มากกว่า 500 ราย ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็นของคนไทย, บริษัทร่วมทุน และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งล้วนมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันออกไป จึงเป็นโจทย์สำคัญต่อการเบียดแทรกเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่

       นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดรวบยอดธุรกิจของเราที่ว่า…

“3 ต้อง 3 โต 3 ต่าง”

แนวคิดธุรกิจของซัคเซสมอร์

3 ต้อง คือ

  1. เจ้าของและผู้บริหารต้องเข้าใจธุรกิจ เข้าใจนักธุกิจ และต้องบริหารเป็น
  2. ต้องมีสินค้าหลากหลาย และสาขาที่รองรับมากเพียงพอ
  3. การดำเนินธุรกิจต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง

3 โต คือ

  1. โตด้วยกลยุทธ์และการตลาดใหม่ๆ
  2. โตด้วยระบบการพัฒนาคนที่เป็นเลิศ
  3. โตด้วยการสื่อสารที่เป็นระบบ

3 ต่าง คือ

  1. ต่างด้วยแผนธุรกิจ นวัตกรรมใหม่ ที่เน้นความมั่นคงระยะยาว
  2. ต่างด้วยระบบขับเคลื่อนการสร้างธุรกิจ SLA (Successmore leadership academy)
  3. ต่างด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการสอนต่อ

    เป็นเวลากว่าครึ่งปีที่เราเตรียมความพร้อมกันอย่างหน้าดำคร่ำเคร่ง “สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว” ผนึกกำลังนำเอาประสบการณ์และข้อผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นครู เพื่อเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข และสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับแวดวงธุรกิจ

    และด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้บริหารทั้งสอง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธุรกิจขายตรงไทยอย่างแน่นอน ด้วย “ที่มั่นสุดท้าย” ที่มั่นของผู้คนที่สามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างยั่งยืน…

 

>> ร่วมธุรกิจกับเรา <<
>> ผู้บริหาร Successmore <<
 >> แผนธุรกิจ Successmore <<

error: do not copy content!!