Browsing Category:FAQ

FAQ, โปรตีนเสริม

ถาม-ตอบเรื่อง “โปรตีนเสริม”

โปรตีนเสริม...ดีหรือไม่ดี?โปรตีนสูง...อันตรายไหม!!Q1 : การรับประทานโปรตีน จะช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าหรือไม่?A1 : เมื่อรับประทานโปรตีนในปริมาณที่มากพอ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, ฝุ่นพิษ PM 2.5

วิธีดูแลตัวเองจาก ฝุ่นพิษ PM 2.5

ปลอดภัยจาก ฝุ่นพิษ PM 2.5ด้วยการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเพราะมนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจ เพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในการดำรงชีวิต...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, ทอนซิลอักเสบ

เจ็บคอบ่อย…อาจเพราะ “ทอนซิลอักเสบ”

ทอนซิลอักเสบส่งผลให้เจ็บคอ กลืนลำบาก"เจ็บคอจัง" เป็นอาการที่หลายๆคนคงเคยเป็นมาก่อน และอาจสงสัยว่าเป็นอะไรทำไมแค่กลืนน้ำลายก็เจ็บคอ คุณรู้หรือไม่ว่าอาการเหล่านี้ อาจจะเป็นเพราะ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
12343
error: do not copy content!!