Browsing Category:ช่องคลอดแห้ง-vaginal-dryness

FAQ, ช่องคลอดแห้ง-vaginal-dryness

ช่องคลอดแห้ง…ปัญหาใหญ่ สุดปวดใจ

'ช่องคลอดแห้ง' เมื่อไร...ป่วนใจจริงๆปกติแล้วในช่องคลอดจะมีสารหล่อลื่นหลั่งออกมาตามธรรมชาติจากปากมดลูก ลักษณะเป็นมูกใสๆ หนืด...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!